विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्वन्धमा । कर्मचारीहरुकाे विवरण सम्वन्धी सूचना अा‍ ब २०७३।०७४ काे सम्पती विवरण सम्वन्धी जिल्ला समन्वय समिति इलामको मिति २०७४।०५।२५ गते वसेको दाेस्राे बैठकबाट पारित निर्णयहरुको सक्षिप्त विवरण विज्ञप्ती स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुव बहादुर खड्काले अाव्हान गर्नु भएको मासिक सरसफाइ कार्यक्रम २०७४ मासिक सरसफाइ कार्यक्रम २०७४ मासिक सरसफाइ कार्यक्रम २०७४ आ.व.०७३।०७४ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ( प्रकाशित मिति २०७३।५।२१) जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना त पोल आपूर्ति सम्बन्धिी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२९)

गुरु योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना गुरु योजना २०७२-०६-२५ याेजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मस्याैदा
इलाम जिल्ला सडक गुरू योजना गुरु योजना २०७२-०६-०९ एलजिसिडिपि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाम जिल्ला सडक गुरू योजना
इलाम पर्यटन व्यवस्थापन गूरुयोजना गुरु योजना २०७२-०४-०४ याेजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाम पर्यटन व्यवस्थापन गूरुयोजना
District Environment Plan गुरु योजना २०७१-०२-०१ planning विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Environment Plan
सरसफाइसम्बन्धी रणनीतिक याेजना गुरु योजना २०७१-०७-०४ याेजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सरसफाइसम्बन्धी रणनीतिक याेजना
Skip to toolbar