जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना त पोल आपूर्ति सम्बन्धिी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२९) स्थनीय तहको गठन भएपछि कार्यान्वयनकालागी हाल सम्म भएका कामहरु जिम्मेवारी तोकीएको बारे भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने सम्वन्धमा २०७३।१०।०२ गते मार्इखाेला अार सी सी पुल सुलुवुङ ७ र जमुना ४ contract identification No ddcilam सेवा करारमा प्राविधिका कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सूचना २०७३।०९।१२ नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे अन्तवार्तामा उपस्थित हुने बारेकाे सूचना पूर्व याेजना तर्जमा गाेष्ठी पूर्व याेजना तर्जमा गाेष्ठीमा उपस्थित सम्वन्धमा

गुरु योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना गुरु योजना २०७२-०६-२५ याेजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मस्याैदा
इलाम जिल्ला सडक गुरू योजना गुरु योजना २०७२-०६-०९ एलजिसिडिपि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाम जिल्ला सडक गुरू योजना
इलाम पर्यटन व्यवस्थापन गूरुयोजना गुरु योजना २०७२-०४-०४ याेजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाम पर्यटन व्यवस्थापन गूरुयोजना
District Environment Plan गुरु योजना २०७१-०२-०१ planning विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Environment Plan
सरसफाइसम्बन्धी रणनीतिक याेजना गुरु योजना २०७१-०७-०४ याेजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सरसफाइसम्बन्धी रणनीतिक याेजना
Skip to toolbar