सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय इलाम

सुचना अधिकारी

जिसस

५२००५२

ठेगाना: इलाम

फोन: ०२७-५२००५२

ईमेल: info@ddcilam.gov.np

नक्सा


Skip to toolbar