विज्ञप्ती स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुव बहादुर खड्काले अाव्हान गर्नु भएको मासिक सरसफाइ कार्यक्रम २०७४ मासिक सरसफाइ कार्यक्रम २०७४ मासिक सरसफाइ कार्यक्रम २०७४ आ.व.०७३।०७४ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ( प्रकाशित मिति २०७३।५।२१) जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना त पोल आपूर्ति सम्बन्धिी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२९) स्थनीय तहको गठन भएपछि कार्यान्वयनकालागी हाल सम्म भएका कामहरु जिम्मेवारी तोकीएको बारे भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने सम्वन्धमा २०७३।१०।०२ गते मार्इखाेला अार सी सी पुल सुलुवुङ ७ र जमुना ४ contract identification No ddcilam

नगरपालिका र गाउँपालिकाकाे प्राेफाइल

नगरपालिका र गाउँपालिकाकाे प्राेफाइल

 • इलाम नगरपालिका
 • माई नगरपालिका
 • देउमाई नगरपालिका
 • सूर्योदय नगरपालिका
 • राेङ गाउँपालिका
 • माङसेवुङ गाउँपालिका
 • माईजाेगमाई गाउँपालिका
 • चुलाचुली गाउँपालिका
 • फाकफाेकथुम गाउँपालिका
 • सन्दकपुर गाउँपालिका
 • पुरा download गर्नकाेलागी प्रतिवेदन भित्र प्रकाशनमा click गनुहाेला ।

Skip to toolbar